ข้อสอบกระบวนวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ฯลฯ LA 208

” สวัสดีค่ะ ขอโทษทีมาช้านะ พยายามเร่งพิมพ์เต็มที่เลยเพราะช่วงนี้ยุ่งมากก ยังไงเอาข้อสอบไปก่อนละกันเนอะ เฉลยจะมาทำเพิ่ให้ทีหลัง โชค G นะคะ แล้วเจอกันวิชาต่อไปค่ะ ”

เด็กไฮเปอร์

ข้อสอบกระบวนวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ฯลฯ LA 208
การสอบไล่ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ข้อ1. แดงทำสัญญาเช่าหนังสือให้ขาวเช่าตึกแถวหนึ่งคูหา มีกำหนดเวลา 2 ปี สัญญาเช่าข้อ 6 มีข้อความว่า “หากสัญญาเช่าครบกำหนด 2 ปีแล้ว ผู้ให้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าฉบับนี้ไปอีก2ปี” ปรากฏข้อเท็จจริงว่าขาวเช่าตึกแถวนี้มาเพียง 6 เดือนเท่านั้น แดงได้ยกตึกที่เช่าซึ่งแดงเป็นเจ้าของให้กับมืด โดยชอบด้วยกฎหมาย ครั้งการเช่าตึกแถวครบกำหนด 2 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2553 มืดกลับเรียกตึกแถวคืนทันทีจากขาวในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ขาวเรียกให้มืดปฏิบัติตามสัญญาเช่าข้อ 6. มืดไม่ยอมปฏิบัติตามให้ท่านวินิจฉัยว่า การกระทำของมืดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพียงใด
ข้อ2 (ก) เหลืองทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือให้ม่วงเช่าที่ดินมีกำหนดเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไปโดยตกลงชำระค่าเช่าทุก ๆ วันสิ้นเดือน เดือนละ 30,000 บาท ม่วงได้ให้ค่าเช่าล่วงหน้าในวันทำสัญญาเช่าไว้เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ปรากฏว่าม่วงไม่ชำระค่าเช่าให้กับเหลืองเลยตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 มาจนถึงปัจจุบันนี้คือวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนั้น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เหลืองจึงบอกเลิกสัญญาเช่าทันที ให้ท่านวินิจฉัยว่า การกระทำของเหลืองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด
(ข) ถ้าข้อเท็จจริงตามข้อ (ก) เป็นสัญญาเช่าซื้อ คำตอบของท่านจะแตกต่างไปหรือไม่ เพราะเหตุใด
ข้อ 3 หนึ่งทำสัญญาจ้างสองให้พิมพ์หนังสือให้ 200,000 เล่ม ตกลงชำระสินจ้างเมื่องานแล้วเสร็จเป็นงวด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม สองได้ทำสัญญาจ้างสามเป็นหัวหน้าช่างเครื่องพิมพ์ ไม่มีกำหนดเวลา ตกลงชำระสินจ้างเดือนละ 10,000 บาท ทุก ๆ วันที่ 25 ของเดือน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้
ก) เมื่อถึงวันที่ 20 กรกฎาคม ปรากฏว่าสองมีปัญหาเครื่องพิมพ์เสียหลายเครื่อง ทำให้คาดหมายได้ว่าจะพิมพ์หนังสือเสร็จไม่ทันกำหนด สองจึงไปจ้างสี่ให้พิมพ์หนังสือให้ 60,000 เล่ม แต่หนึ่งไม่พอใจ ไม่ต้องการให้สี่พิมพ์หนังสือให้ เช่นนี้ สองจะทำได้หรือไม่
ข) สองเห็นว่า สามทำงานไม่ดีไม่สามารถแก้ไขเครื่องพิมพ์หนังสือได้ จึงเลิกจ้างทันที ในวันที่ 31 กรกฎาคม /ถถ- เช่นนี้ จะทำให้เลิกจ้างได้ในวันที่เท่าใด เดือนอะไร เพราะเหตุใด จงอธิบาย

Advertisements

2 Responses so far »

  1. 1

    alismagi said,

    วิชานี้พี่ยังไม่ได้ลงเลย อย่าลืมเอาไปลงที่บอร์ดนิติรามด้วยนะจ๊ะ


Comment RSS · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: