ขอบเขตวิชากฎหมายต่างๆนะคะ

“เอามาฝากค่ะ บอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เขียนเอง คัดลอกมาจากไหนซักที่ จำไม่ได้ เอาเป็นว่าขอบคุณผู้เขียนที่ชี้แนะแนวจากให้พี่น้องชาวนิติศาตร์เรา นะคะ ขอให้ทุกคนโชค G กันถ้วนหน้าค่ะ”

เด็กไฮเปอร์

LW103 (ข้อสอบ 3 ข้อ) – LA232 (ข้อสอบ 4 ข้อ)
เฉพาะส่วน ระบบกฎหมายหลัก โดยคุณ fessless (รศ.สุเมธ จานประดับ ออกข้อสอบ)
1. กฎหมายต่างประเทศมีอิทธิพลต่อกฎหมายไทยอย่างไร (บทที่1)
2. ระบกฎหมายหลักมีกี่ระบบ อะไรบ้าง อธิบายโดยย่อ (บทที่2)
3. จงอธิบายกฎหมายอาญา สมัยบาบิโลน (ดูที่หน้า 110 บทที่ 3 )
4. กำเนิดกฎหมาย 12 โต๊ะ —-> ดูสาเหตุของการบัญญัติ ไม่ต้องดูว่า กฎหมาย12 โต๊ะ แต่ละโต๊ะมีอะไรบ้าง (ดูที่หน้า 120-124 บทที่6)
5.ประมวลกฎหมายแพ่งจักรพรรดิจัสติเนียน —> ดูว่ามีเนื้อหากี่ภาค แต่ละภาคมีเนื้อหาสาระอย่างไร (ดูที่หน้า 139-140 บทที่ 6)
6.สาเหตุการเกิด Common Law (บทที่ 7)
7.ข้อแตกต่างระหว่าง Common law กับ Cilvil Law (ดูที่หน้า 175-178 บทที่ 7)
ปล. บทที่ 4 , 5 ของกฎหมายหลัก ท่านบอกว่า ไม่ออกข้อสอบ ผมขอเสริมว่า ถ้าเป็นส่วนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ของท่านรศ.กำธร กำประเสริฐ ค่อนข้างจะวนอยู่ ในส่วนของ หลักอินทภาษ, การกำเนิดกฎหมายตราสามดวง, มังรายศาสตร์ ครับ แต่ว่าขอให้ลองติดตามขอบเขตโดยละเอียดอีกครั้งครับ เพราะบางทีเก็งไปเก็งมา อาจจะพลาดกันได้

LW201 – LA407 นิติปรัชญา (Credit คุณเปิ้ล facebook.com/lawramclub
อาจารย์ประภาศรี 2 ข้อ 1.ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
2.ปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย/สำนักกฎหมายบ้านเมือง
3.สังคมวิทยา
…4.สัจนิยมทางกฎหมาย
5.หลักความยุติธรรม
แล้วก็ของอาจารย์อภิชัย ปรัชญากฎหมายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่1-5

LW207 – LA207 กฎหมายอาญา 2
ข้อสอบมักจะแบ่งดังนี้
1. ความผิดตามลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน 1 ข้อ
2. ความผิดตามลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 1 ข้อ
3. ความผิดตามลักษณะ 4 หรือ 5 หรือ 6 หมวดใดหมวดหนึ่ง 1 ข้อ
4. ความผิดตามลักษณะ 7 หรือ 8 หรือ 9 หมวดใดหมวดหนึ่ง 1 ข้อ
ปัจจุบัน ข้อ 4 มักจะเป็นเรื่องความผิดฐานปลอมเอกสาร ม.264 + 265 ขณะที่ข้อ 3 นั้น มักจะเน้นไปที่ความผิดฐานวางเพลิง ม.217 – 220 หรือไม่ก็จะมาออกที่อั้งยี่ ซ่องโจร ม.209 – 210 อย่างไรก็ตาม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ตามม.206 – 208 ก็ไม่ควรละเลย เพราะอาจจะโดนหวยออกก็ได้
ส่วนข้อ 1 กับ 2 นั้น ตอนผมสอบ ปรากฎว่า ดันเอาความผิดตามลักษณะ 2 มาออกถึง 2 ข้อ คือ ม.137 กับม.157 อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรประมาท เพราะอย่างเทอมล่าๆที่ผ่านมา เห็นว่าเอาม.184 มาออก ทำเอาหลายคนก็อึ้งๆไปเหมือนกัน ดังนั้น ควรจะท่องมาตราสำคัญดังนี้ครับ
ลักษณะ 2 : ม.136, 137, 138, 143, 144, 147, 148, 149, 151 – 153, 157***
ลักษณะ 3 : ม.167, 172 – 177, 179, 180, 182, 184, 189 – 193, 200, 201

LW212 – LA212 ประกันภัย (ข้อสอบ 3 ข้อ) [คุณ Kevinmars]
ข้อสอบวิชาประกันภัยจะมีทั้งหมด 3 ข้อ โดยแบ่งเป็นดังนี้
ข้อ 1 จะออกในส่วนเกี่ยวกับ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (ม.861-868) ส่วนใหญ่แล้ว ควรจะอ้าง 861-863 ทุกครั้งเวลาตอบข้อสอบข้อนี้ เพราะข้อ 1 ประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ ถ้าไม่ใช่เรื่องส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้ ก็จะไปออกเรื่องการปิดบังข้อความจริง ตามมาตรา 865-866 ครับ บทนี้ อาจจะช่วยท่านได้มากทีเดียว ขอให้จำมาตราที่ผมบอกให้ได้
ข้อ 2 จะออกในส่วนเกี่ยวกับ ประกันวินาศภัย (ม.869-888) ประเด็นข้อ 2 นั้นค่อนข้างจะมีได้หลากหลาย เพราะจำนวนมาตราที่เยอะ แต่มาตราที่แนะนำให้เขียนลงไป คือมาตรา 861, 863, 869, 877 ครับ ประเด็นที่น่าจะออกสอบนั้น ก็น่าจะมี เรื่องทำสัญญาประกันภัยสองรายหรือกว่านั้น, มูลประกันภัยลดน้อยถอยลง หรือการลดค่าสินไหมทดแทน, วัตถุอันได้เอาประกันภัยเปลี่ยนมือ, การไม่ต้องรับผิดในความประมาทเลินเล่อร้ายแรง, ความผิดของบุคคลภายนอก ตลอดจนประกันภัยค้ำจุน มาตรา 887 และ 888 ครับ
ข้อ 3 จะออกในส่วนเกี่ยวกับ ประกันชีวิต (ม.889-897) ควรอ้างม.863,889,890 ก่อนนะครับ สำหรับประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบ คือ กรณีโอนสัญญาประกันชีวิต, การแถลงอายุคลาดเคลื่อน, การบอกเลิกสัญญาประกันภัย, เหตุที่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิด (ผู้เอาประกันฆ่าตัวตาย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา), ความรับผิดของบุคคลภายนอก

LW301 – LA301 อาญา 3 (ข้อสอบ 4 ข้อ – เป็นแนวจากคุณมาร์ทครับ)
ม.288 ม.290 ม.291 ม.295 ม.297 ม.300 ออก 1 ข้อ
ม.309 ม.310 ว. 1 ม.313 ม.316 ม.317 ม.318 ม.319 ม.326 ม.330 ออก 1 ข้อ
ม.334 ม.336 ม.337 ม.339 ม.340 ม.341 ม.352 ออก 2 ข้อ

LW304 – LA303 กฎหมายครอบครัว
1435 1436 1437 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1449 1450 1452 1453 1457 1469 1471 1472 1473 1474 1476
1480 1488 1489 1490 1495 1498 1509 1510 1514 1515 1516(1)(3)(4)(5)(10) 1517 1518 1523 1533 1535 1536 1537 1546 1547
รวม 41 มาตรา น่าจะลดน้อยลงได้บ้างนะครับ คัดลงมาให้เหลือแต่มาตราที่สำคัญๆมาตราอื่นๆอ่านผ่านๆ

LW305 – LA304 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ข้อสอบ 3 ข้อ – มาจากผมเอง และขอบเขตเทอมปัจจุบัน จากนายปืน
บอร์ดนิติราม)
โดยปกติแล้ว การออกข้อสอบจะประกอบด้วย 1. อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาคนเดียว (ม.24 + 25)
ยังมีมาตราอื่นที่ต้องประกอบด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ถ้าเป็นผู้พิพากษาในศาลแขวง ใช้ ม.17, ผู้พิพากษาศาลจังหวัด ใช้ม.18, ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ม.19 ว.1, ผู้พิพากษาศาลอาญา ม.19 ว.2,
2. เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ (ม.28 – 31)
3. การโอน หรือเรียกคืนสำนวนคดี (ม.33)

ทั้งนี้ หากมีผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล (เช่น ปธ.ศาล รองปธ.ศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อธิบดีผู้พิพากษาศาล) มาเกี่ยวข้องด้วย จะต้องนำมาตรา 8, 9, 10, 13 มาประกอบด้วย
วิชานี้ อาจารย์สุขสมัย สุทธิบดีท่านเคยกล่าวว่า จะไม่เน้นตัวบทว่าต้องแม่นเป๊ะ แต่ขอให้ชี้แจงเหตุผลให้ถูกต้อง และอธิบายเหตุผลอย่างละเอียดครับ และก็ได้ทราบมาว่าอาจารย์ท่านบอกขอบเขตมาให้ 1 ข้อ คือ
ม.25 + 26 + เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ (28 -31) + 33

LW307 – LA307 วิ.แพ่ง 2 เฉพาะส่วนของรศ.นคร เศรษฐภูริวัจน์ (โดยคุณ naughty)
มาตรา 254 มาตรา 255 มาตรา 264

LW309 – LA308 วิธีพิจารณาความอาญา 2 (credit คุณ Pure)
ท่านอาจารย์สมชัย ท่านออกข้อสอบในเทอม2ข้อเท่านั้น ข้อ2และ3
– ในข้อ2ที่ผมพอจับใจความได้ ท่านพูดถึง 172ทวิ(๑) เกียวกับ โจทก์ฟ้อง จำเลย๑ จำเลย๒ วันนัดพิจารณา จำ๒ มาศาล ทนายจำ๑ มาศาล จำเลย๑ไม่มาศาล ทนายจำ๑จึงได้แถลงต่อศาลว่าเพื่อให้เป็นการไม่ชักช้าจึงขออนุญาตต่อศาล เพื่อให้จำเลยที่๑ไม่ต้องมาฟังการพิจารณาและสืบพยาน ศาลอนุญาตและอ่านฟ้องให้จำเลยทั้งสองฟัง ——–การกระทำของศาลเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ เพื่อทนายจำเลยที่๑ จะต้องพาจำเลยมาด้วยในวันที่ขออนุญาตต่อศาล กล่าวคือ มาในนัดนี้เพื่อไม่มาในนัดต่อไป ——–ส่วนการที่ ศาล ได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยที่๒ ฟังโดยไม่ถามจำเลยที่๒ว่ามีทนายหรือไม่ การกระทำของศาลจึงไม่ชอบ เนื่องจากก่อนเริ่มพิจารณาศาลต้องถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ตาม173
– ข้อสาม ก็เป็นมาตรา 192ตามปกติ
ข้อ4เป็นของท่านอาจารย์กฤษณะ

LW310 – LA302 หุ้นส่วน-บริษัท (ข้อสอบ 3 ข้อ)
แนวโดยคุณ ก.กุนเชียง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
1038+1066 , 1050, 1051+1068, 1052, 1053, 1054 (ว1+ว2), 1072,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1079 – 1095
บริษัท 1106 ,1107 ,1108, 1113, 1114, 1123, 1151, 1155, 1167, 1175 – 1195, รวมถึงเรื่องต่างๆที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหุ้น

LW312 – LA312 – เฉพาะส่วนของผศ.ดร.สถาพร สระมาลีย์ (แนวจากคุณ an_ann_ant17)
***** พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 1 ข้อ *****
– ม.4(1)-(9) ไม่ใช่ลักษณะของการกระทำทางปกครอง เน้นๆ (8)(9)*
– ม.5 กฎ / เจ้าหน้าที่
– ม.13 เจ้าหน้าที่จะกระทำการปกครอง ไม่ได้
– ม.21 + 42 คู่กรณี ใครเป็นคู่กรณีได้ ก็เป็นผู้ฟ้องคดีได้
– ม.23 สิทธิของคู่กรณี มีสิทธินำ ทนายความ หรือ ที่ปรึกษา ***
ม.30 สิทธิโต้แย้ง (วินิจฉัย + ความจำ) ถ้าไม่ได้ปฎิบัติตามม.30 ให้ถูกต้อง จำเลย สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ เพราะถือว่า กระบวนการในการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
– ม.31 – 32 การขอดูเอกสารสิทธิ – รูปแบบคำสั่งทางปกครอง
– ม. 34 ด้วย วาจา – ม. 36 – 37 ด้วย หนังสือ ***
ม.39 (1)-(4)เงื่อนไขประกอบคำสั่งทางปกครอง
– การอุทธรณ์คำสั่ง ม.44 + ม.40
– คำสั่งอุทธรณ์ที่พ้นกำหนดอุทธรณ์ ม.54
– *** การเพิกถอนคำสั่ง * คำสั่งไม่ชอบ ม.49 – 52 * ชอบ ม.49 + 53 ****
– การบังคับทางปกครอง ม.55 – 58
*********** พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 1 ข้อ *****************
– ม.3 สัญญาทางปกครอง
– ม.9 ว.1
(1) กฎ / คำสั่ง / การกระทำ
(2) การละเลย / การล่าช้า
(3) – ละเมิดทางปกครอง เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย มาจาก (1) หรือ (2) ก่อน – ความรับผิดอย่างอื่น (ไม่ใช่ละเมิด) เช่นการรับผิดการเวนคืน
(4) สัญญาทางปกครอง ** ไม่ค่อยออกสอบ
– ** ม.9 ว.2 เรื่องข้อยกเว้น
– ม. 10 – 11
– ******* การขอท้ายฟ้อง ม.72 (2) มาจาก ม.9(2) ศาลอาจกำหนดระยะเวลาให้ จนท. ไปปฏิบัติตามได้ ถ้าผู้ฟ้องไม่ขอศาลอาจกำหนดให้เองได้
– การขอคุ้มครองชั่วคราว ม. 66 ศาลอาจเห็นเองโดยที่คู่ความไม่ขอมาก็ได้
– ระยะเวลาการฟ้องคดี ม.49 – 52 ***ไม่ค่อยออกสอบ ***
– การเป็นผู้เสียหาย ม. 42 – 43
– การถอนฟ้อง ม.82 *********

LW404 – LA354 กฎหมายการคลัง (ข้อสอบ 4 ข้อ)
จากคุณ notnow ระบุว่า
รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ออก 2 ข้อ คือ
1. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ม. 9 9ทวิ 18 19 23ว.3 24
2. พรบ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 ม.3 4 6 7
รศ.พัฒนะ เรือนใจดี ออก 1 ข้อ คือ
(น่าจะเป็นพรบ.หนี้สาธารณะ พ.ศ.2548) ม.9 14 15 19
ส่วนของผศ.ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ยังไม่แน่ใจนะครับ แต่ก็น่าจะเป็นในส่วนของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
แต่ถ้าเป็นแนวของคุณมาร์ท น่าจะคลุมสุดๆละครับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ม.73 ม.83 ม.84 (2)(6) ม.142 ม.144
ม.147 ม.148 ม.149 ม.150 ม.151 ม.163
ม.167 ม.186 ม.187 ม.252 ม.253
มาตราที่ต้อง เน้น
ม.143 ม.146 ม.166 ม.168 ม.169 ม.170
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
ม.6 (3)(4) ม.8 (8) ม.9 ม.9 ทวิ ว.1 + ว.2
ม.10 ม.11 ม.14 ม.17 ม.20 ม.21 ม.23
ม.23 ม.23 ทวิ ม.23 ตรี ม.27 ม.28 ม.29
ม.29 ทวิ
มาตราที่ต้อง เน้น
ม.4 คำว่า งบประมาณรายจ่าย , งบประมาณรายจ่ายข้ามปี , ปีงบประมาณ , เงินทดรองราชการ , คลัง ม.16 ม.18 ม.19 ม.24 ม.26
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
ม.5 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 ม.12
มาตราที่ต้อง เน้น
ม.3 คำว่า บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 , บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 , มติให้จ่ายไปก่อน , เงินยืมทดรองราชการ ม.4 ม.6 ม.7
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548
ม.5 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.23 ม.24 ม.24/1
ม.25 ม.25/1 ม.26 ม.28 ม.35
มาตราที่ต้อง เน้น
ม.4 คำว่า หนี้สาธารณะ , การบริหารหนี้สาธารณะ , การค้ำประกัน , ตราสารหนี้ , ตั๋วเงินคลัง , ตั๋วสัญญาใช้เงิน , หน่วยงานของรัฐ , รัฐวิสาหกิจ , สถาบันการเงินภาครัฐ ม.14 ม.15 ม.19 ม.20 ม.21 ม.22 และเหตุผลการใช้พระราชบัญญัตินี้ อยู่หน้าสุดท้าย

LW437 – LA338 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็ก และเยาวชน (ข้อสอบ 4 ข้อ – แนวโดยคุณ น้ำตาสาดใจ)
ทั้งหมดนี้ เฉพาะในส่วนของรศ.ประโมทย์ จารุนิลนะครับ
ข้อ1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ม.107
ข้อ2.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ม.121 ว.1 (1) (2) + ม.193 ป.วิอาญา (อาจออกเพียงมาตราใดมาตราหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงตามโจทย์)

LW438 (ข้อสอบ 4 ข้อ) – LA405 (ข้อสอบ 3 ข้อ) หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
โดยคุณ น้ำตาสาดใจ
อาจารย์บอกว่าข้อสอบเทอมนี้ อาจารย์จัดหนักกว่าทุกเทอม เพราะเป็นวิชาบังคับแล้ว ประกอบกับตอนอาจารย์คิดข้อสอบอาจารย์หัวสมองปลอดโปร่งมาก ข้อสอบจึงจะสลับซับซ้อนมากว่าทุกเทอมที่ผ่านมา มีมากว่า1ประเด็น (อาจารย์ส่งข้อสอบแล้ว)
ข้อ1-2 ข้อความจำ เช่น องค์ประกอบวิชาชีพ , ความยุติธรรม (อาจารย์ยกตัวอย่างในห้อง และบอกว่าก็ออกอันเดิมๆวนไปวนมา หาดูในข้อสอบเก่าได้ พวกที่ไม่ออกข้อสอบแน่ๆและไม่เคยออกเลย ก็พวกต่างประเทศ)
ข้อ3-4 ข้อกึ่งวินิจฉัย+มาตรา
– ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 1ข้อ
– ประมวลจริยธรรมตุลาการ 1ข้อ
(อาจารย์บอกว่าใครมานั่งแล็คเชอร์ในห้อง ก็ทำได้แน่นอน เพราะสอนไม่กี่มาตราเอง)
หมายเหตุ – นศ.รหัสLA ต้องเลือกทำในข้อที่1 หรือ ข้อที่2 เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

LW443 – LA335 การสืบสวน และสอบสวน
2 ข้อแรกเป็นเรื่องสืบสวน ออกโดยอ.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
1. หน้า 20-21 การสืบสวนตามแนวทางของตำรวจ ก่อน-หลังเกิดเหตุ
2. หน้า 48 ข้อปฎิบัติในการสัมพาทย์พยาน ปัญหาในการสัมพาทย์ที่พบได้บ่อย
2 ข้อหลังเป็นเรื่องสอบสวน ออกโดยรศ.ประโมทย์ จารุนิล
3 และ 4 เกี่ยวเนื่องกันระหว่าง ผู้เสียหาย ป.วิ.อาญา ม.2(4) 5(1) (2), ร้องทุกข์ ป.วิ.อาญา 2(7) และสอบสวน ป.วิ.อาญา 121

Advertisements

2 Responses so far »

  1. 1

    alismagi said,

    อันนี้พี่เคยเห็นนะ จากไหนไม่รุเหมือนกันอะจำไม่ได้ แต่ไม่ได้ก๊อปเก็บไว้ คิดว่าเวลาอยากได้ทีนึงก็เปิดหาเอา ดีเลยต่อไปนี้ไม่ต้องหา มาดูจาบล็อกแตนี่แหละ


Comment RSS · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: